ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ವಿಜ್ಞಾನ

 

बागान उत्पादमसाले एवं गंधस्वाद प्रौद्योगिकी

 

DEPARTMENT OF SPICE & FLAVOUR SCIENCES

 

  + 91- 821-2512352        sfs@cftri.res.in         Staff Email

 


 Address

Department of S F S, CFTRI Campus,
Mysore - 570 020

 Email

sfs@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2512352