ಲಿಪಿಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ

 

लिपिड विज्ञान

 

DEPARTMENT OF LIPID SCIENCE

 

  + 91- 821-2514153        lipidscience@cftri.res.in       

 

 

Contact

Leave a Message

Make sure you enter the (*) required information where indicated.


 Address

Department of L S, CFTRI Campus
Mysuru - 570 020

 Email

lipidscience@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2514153