ಧಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

अनाज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

 

DEPT. OF GRAIN SCIENCE & TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2510843        gst@cftri.res.in         Staff Email

 


 Address

Department of G S T, CFTRI Campus
Mysuru - 570 020

 Email

gst@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2510843