ಪ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ ಫೆಕ್ಷನರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

आटा मिल्लिंग बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी प्रौद्योगिकी

 

DEPT. OF FLOUR MILLING, BAKING & CONFECTIONERY TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2517730        fmbct@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Technologies

 

  • Online fortification of atta (whole wheat flour)/ refined wheat flour (maida)
  • Process for production of refined wheat flour (maida), semolina (sooji or rava) and resultant atta by using the roller mill
  • Process for production of atta (whole wheat flour)

 


 Address

Department of F M B C T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

fmbct@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2517730